Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 28/11/2019, số lượng giải trúng đã trả thưởng 82.828 vé, số tiền đã chi trả thưởng 34.535.800.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Tây Ninh