Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
4.png0.png0.png7.png2.png3.png
Hôm nay124
Hôm qua274
Tuần này2184
Tháng này8848
Toàn bộ400723

Đang truy cập

2
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

45/2013/TT-BTC

25/04/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

99/2012/NĐ-CP

15/11/2012

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

78/2012/NĐ-CP

05/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2007/nđ-cp ngày 01 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về kinh doanh xổ số

123/2012/TT-BTC

27/07/2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

929/QĐ-TTG

17/07/2012

Phê duyệt đề án “tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”

11/2012/NĐ-CP

22/02/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

39/2011/NĐ-CP

26/05/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

34/2011/TT-BTC

14/03/2011

Sửa đổi thông tư số 228/2009/tt-btc ngày 7 tháng 12 năm 2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

102/2010/NĐ-CP

01/10/2010

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp

105/2010/NĐ-CP

27/10/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số

 

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

QUẢNG CÁO