Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
4.png1.png0.png1.png9.png6.png
Hôm nay241
Hôm qua311
Tuần này1555
Tháng này6978
Toàn bộ410196

Đang truy cập

12
lượt

1. Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm

Đây là một trong những nội dung được điều chỉnh tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định mới quy định rõ ràng về các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa…

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp xã;

- Trường hợp trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản; độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

2. Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi

Đây là nội dung được sửa đổi tại Thông tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/6/2019.

Theo đó, mức thù lao cho giáo viên dạy nghề sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được quy định cụ thể như sau:

- Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo của Nhà nước áp dụng mức tiền lương, phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện nay.

- Người dạy không phải giáo viên cơ hữu thì được trả thù lao tối đa không quá 02 triệu đồng/người/buổi.

- Giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đạo tạo thường xuyên xuống thôn, bản, phum, sóc có điều kiện đặc biệt khó khăn từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp lưu động là 298.000 đồng…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019.

3. Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm trước năm 2018

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đáng chú ý, sẽ không xử lý hình sự đối với những hành vi được thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà tùy theo từng trường hợp sẽ được xử lý khác nhau:

- Nếu chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

- Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

4. Nguồn kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp

Để thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng trong năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí được xác định theo quy định tại Thông tư 46/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 23/7/2019 như sau:

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có);

- Tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện đến mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng);

- Với số thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng… của cơ sở y tế công lập thì sử dụng tối thiểu 35%;

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/9/2019. 

5. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được miễn lệ phí

Đây là nội dung tại Thông tư 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với những trường hợp khác, lệ phí như sau:

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

- Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 20.000 đồng/bản…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

6. Công chức ngạch Văn thư có hệ số lương cao nhất là 6,78

Có 03 đối tượng công chức văn thư được hướng dẫn xếp lương theo quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BNV:

- Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại Al;

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Trong đó, mức lương cao nhất là hơn 10 triệu đồng/tháng với hệ số 6,78; thấp nhất là hơn 2,7 triệu đồng/tháng với hệ số 1,86…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Thanh Lộc (Sưu tầm)

 

QUẢNG CÁO