Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
2.png2.png3.png1.png7.png5.png
Hôm nay332
Hôm qua409
Tuần này741
Tháng này6522
Toàn bộ223175

Đang truy cập

5
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

79/QĐ-BXD

15/2/2017

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí quản lý 

dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

01/2017/TT-BTNMT

09/2/2017

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 quy định định mức sử dụng 

đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở 

thể dục thể thao

26/2016/TT-BXD

26/10/2016

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

61/2016/TT-BTC

11/4/2016

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý

khoán lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư

tại doanh nghiệp

 

23/2015/TT-BKHĐT

21/12/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

37/2015/NĐ-CP

22/04/2015

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng

 02/2015/TT-BKHĐT

16/4/2015

Hướng dẫn công bố thông tin công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

207/2013/NĐ-CP

11/12/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong xây dựng

206/2013/NĐ-CP

09/12/2013

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

 

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP

98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Quy định v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc kinh doanh bo him, kinh doanh x s

71/2013/NĐ-CP

11/07/2013

Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

35/2013/QĐ-TTg

07/06/2013

Ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

76/2013/TT-BTC

04/06/2013

Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số

61/2013/NĐ-CP

26/05/2013

Về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

Gala khuyến học khuyến tài tỉnh Đồng Tháp 2018

QUẢNG CÁO