Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 14/11/2019, số lượng giải trúng đã trả thưởng 96.693 vé, số tiền đã chi trả thưởng 36.263.900.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh