Từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 92.749 vé, số tiền đã chi trả thưởng 38.655.600.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Đồng Tháp