Từ ngày: 22/9/2023 đến ngày 28/9/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 134.873 vé, Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 55.816.600.000 đồng, Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: Long An.

Thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Công ty, ngày 22/8/2013 Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng tháp ban hành quyết định số 229-QĐ/ĐUKDN về việc thành lập Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xố số kiến thiết Đồng Tháp từ Chi bộ cơ sở của Công ty trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh, gồm 03 Chi bộ trực thuộc và 31 đảng viên và quyết định số 230-QĐ/ĐUKDN về việc...

Xem thêm