Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 22/01/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 92.881 vé, số tiền đã chi trả thưởng 42.743.300.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Huyện Đức Hòa - Long An

Câu hỏi : Cho em hỏi giải 8 (2 chữ số) trúng ở đầu hay đuôi?

Trả lời : Trúng giải tám: chỉ có duy nhất một giải tám, kết quả mở thưởng giải tám chỉ có hai chữ số, các vé có hai chữ số cuối cùng (hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.⇒(Ví dụ: kết quả giải 8 là 56,vé khách hàng mua là 123456, như vậy là khách hàng trúng giải 8).

Xem thêm

Đặt câu hỏi
NamNữ


Chọn đúng hình - The Star.