Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 12/05/2022, số lượng giải trúng đã trả thưởng 125.554 vé , số tiền đã chi trả thưởng 39.003.900.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại An Giang