Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 26/03/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 101.018 vé, số tiền đã chi trả thưởng 56.292.500.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Đồng Tháp

Điều chỉnh cơ cấu giải thưởng

Kể từ ngày 01/01/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp thông báo điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé, mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau:

Xem thêm