Từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 92.749 vé, số tiền đã chi trả thưởng 38.655.600.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Đồng Tháp

Điều chỉnh cơ cấu giải thưởng

Kể từ ngày 01/01/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp thông báo điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé, mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau:

Xem thêm