Từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021, số lượng giải trúng đã trả thưởng 99.979 vé , số tiền đã chi trả thưởng 46.827.700.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Kiên Giang