Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 10/9/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 107.852 vé, số tiền đã chi trả thưởng 51.088.700.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại An Giang