Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 22/01/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 92.881 vé, số tiền đã chi trả thưởng 42.743.300.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Huyện Đức Hòa - Long An