Câu hỏi : Chào bạn xin cho tôi hỏi 1 tờ vé số trúng giải 6 và giải 7 hoặc 2 giải khác. Vậy tôi có được lãnh cả 2 giải không hay chỉ được lãnh giải cao nhất. Xin cảm ơn

Trả lời : Trúng trùng giải được lãnh đủ cả hai giải thưởng. xin thông tin đến bạn. 

Các tin khác