Câu hỏi : Nếu em trúng giải đặc biệt hoặc an ủi có được nhận giải khuyến khích không?

Trả lời : 3 giải có cơ cấu số khác nhau nên không nhận 2 giải được bạn nhé!

Các tin khác