Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), xin giới thiệu Bộ tư liệu ngắn và Tổng quan về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Nhật Thi

Nguồn doanthanhnien.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác