Chi bộ 1 tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUXSKT, ngày 25/4/2022 của Đảng ủy Công ty về việc chỉ đạo tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Được sự thống nhất của Đảng uỷ Công ty, ngày 24/6/2022 Chi bộ 1 tổ chức Đại hội Điểm, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí đại diện các ban chuyên môn Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc về dự Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội đánh giá cao những kết quả đạt được, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng có sự chuyển biến tích cực, phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, luôn hoàn tốt các công việc được phân công, triển khai thực hiện đúng quy trình quy định và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả công việc. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện đạt 150% chỉ tiêu. Đại hội thẳn thắng góp ý phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đồng thời, thống nhất với nhận định vai trò điều hành của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Hoàng Tân – Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những mặt mạnh; khắc phục nhanh những hạn chế đã nêu trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo một số nội dung cần tập trung tìm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí:

1/- Đồng chí Kiều Thị Mỹ Trinh – Bí thư Chi bộ

2/- Đồng chí Phạm Thị Thanh Lộc – Phó Bí thư Chi bộ

3/- Đồng chí Lê Văn Tấn – Chi Ủy viên.

Sau Đại hội, Đảng ủy cơ sở Công ty đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để các chi bộ tham khảo, tiếp thu, tổ chức thành công Đại hội tại Chi bộ mình.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thanh Lộc

Các tin khác