Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp và được thống nhất của Đảng ủy công ty, ngày 28/4/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến ​​thiết Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Đại hội là hoạt động sinh hoạt chính trị của Công đoàn viên và tổ chức Công đoàn Mục đích đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ thông qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đóng góp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm vụ kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công ty, sự hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động Tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ban Giám đốc và sự đồng thuận của đoàn viên, người lao động, hoạt động của công đoàn cơ sở có nhiều thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Bám sát Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ XIV và tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động; phát triển rộng rãi phong trào thi đua, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động, tạo ra sự đồng thuận cao, tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động trong Công ty hăng hái tham gia, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Sau khi Đại hội được nghe các bài báo của Đoàn Chủ tịch trình bày, các bài tham luận và thảo luận đóng góp ý kiến, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Ngô Thanh Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Qua đó, biểu dương kết quả hoạt động của công đoàn Công ty, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, người lao động trong Công ty đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi của các chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị công đoàn cơ sở Công ty mới tiếp tục phát huy sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng chất lượng, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, thi đua hoàn thiện thành vượt mức các tiêu đề chỉ ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến ​​thiết Đồng Tháp khóa XV (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 7 thành viên, đồng thời bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Kết quả, bà Kiều Thị Mỹ Trinh, Trưởng phòng Hành chánh – Tổ chức Công ty đã trúng cử chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến ​​thiết Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới sẽ tiếp tục đồng hành với toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cùng với Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến ​​thiết Đồng Tháp kết thúc thành công tốt đẹp sau khi 100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội trong nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

                                                                                                                   HTH

Các tin khác