Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-XSKT ngày 20/01/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua năm 2022.

(Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty phát biểu tại Lễ khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022)

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội trong nước ổn định, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và có xu hướng giảm dần do việc đẩy nhanh thực hiện tiêm phủ vaccine phòng COVID-19. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cùng với sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu của toàn thể nhân viên, người lao động, qua đó hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, khen thưởng theo cấp thẩm quyền khen thưởng, cụ thể: Chủ tịch Công ty đã khen thưởng 06 cá nhân trong ban điều hành, Giám đốc Công ty khen thưởng 38 cá nhân, xét duyệt 27 sáng kiến của các nhóm, cá nhân.

(Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022)

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ ra các mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh và đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

(Bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty phát biểu, chỉ đạo)

Trong dịp này, Công ty cũng đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

(Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2021)            

HOÀNG TUẤN

Các tin khác