Đại hội Chi bộ 3 – Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022

          Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUXSKT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.

           Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2020, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

              Đến dự Đại hội gồm có:

              * Về phía Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh:

                     – Đồng chí: Phan Hữu Phước – Phó Bí thư ĐUK.

                     – Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thuận – UV BTV- Chánh Văn phòng ĐUK.

              * Về phía Đảng ủy Công ty:

                     – Đồng chí: Lưu Hoàng Tân – Bí thư Đảng ủy.

           – Cùng các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty.

               * Đặc biệt là sự tham dự đầy đủ 13 đảng viên thuộc Chi bộ.

           Tại Đại hội Đoàn Chủ tịch đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ 3 khóa II về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017-2019. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Hoàng Tân – Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị Chi bộ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế đã nêu trong Báo cáo tổng kết cũng như Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh Chi bộ 3 là chi bộ nồng cốt trong việc hoạch định chiến lược phát triển tờ vé số Đồng Tháp, giúp cho Công ty đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh vé số. Đồng thời, có thêm những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lưu Hoàng Tân – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo

             Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

              Thông qua bầu cử, Đại hội Chi bộ 3 đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí:

                      1. Đồng chí Võ Trần Bảo Khương – Bí thư

                      2. Đồng chí Hầu Minh Trí – Phó Bí thư

                      3. Đồng chí Lê Hùng Duy- Chi ủy viên

                                                                  Chi ủy mới ra mắt Đại hội

         Thay mặt Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Võ Trần Bảo Khương đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công ty nhằm giúp Ban Chấp hành Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2022 phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

             Một số hình ảnh tại Đại hội:

Hùng Duy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác