Điều chỉnh cơ cấu giải thưởng

Kể từ ngày 01/01/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp thông báo điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé, mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau:

Các tin khác