Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số do cách ly xã hội

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương, đồng ý hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng.

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 30.576 hộ; tương ứng 110.577 nhân khẩu. Thời gian hỗ trợ 01 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến (quy đổi tương đương 15.000 đồng/kg gạo) là 24,8 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính, đồng ý cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tạm ngưng phát hành vé số từ ngày 12/7/2021.

Để hỗ trợ phần nào khó khăn cho cuộc sống của người lao động bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian dừng mở số Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đề xuất mức hỗ trợ cho mỗi người bán vé số là 1,5 triệu đồng/người, số lượng khoảng 8.600 người, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12,9 tỷ đồng.

Nguồn: 560/UBND-KT, 559/UBND-KT

Các tin khác