Hội nghị Người lao động năm 2014 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp

Ngày 26/3/2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Hội nghị người lao động năm 2014”. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời thực hiện dân chủ trực tiếp tạo quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Ông Lưu Hoàng Tân – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty và tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Phó Giám đốc, Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty thông qua báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2013 và các kiến nghị của người lao động từ Hội nghị các Phòng, Tổ thuộc Công ty.

Ông Lý Khôi Văn – Chủ tịch Công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Chế Thảo

 

 

 

 

 

 

Các tin khác