Kết quả chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tính đến ngày 14/7/2022, Đảng ủy cơ sở Công ty có 05/05 chi bộ trực thuộc tổ chức xong Đại hội, thực hiện đúng quy trình, thời gian quy định.

Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy cơ sở Công ty đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên thông qua họp cấp ủy, sinh hoạt lệ chi bộ, các nội dung tại Công văn số 611-CV/TU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Công văn số 1265-CV/BTCTU ngày 09/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Công văn số 671-CV/ĐUK ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy cơ sở Công ty xây dựng Kế hoạch số 17-KH/ĐUXSKT, ngày 25/4/2022 về việc chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đảng ủy cơ sở Công ty chỉ đạo chi bộ 1 tổ chức đại hội điểm; đại hội diễn ra vào ngày 24/6/2022, đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty, Bí thư các chi bộ trực thuộc về dự; về văn kiện, nhân sự được thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, Đảng ủy cơ sở Công ty đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để các chi bộ tham khảo, tiếp thu tổ chức thành công đại hội tại chi bộ mình.

Thanh Lộc

Các tin khác