Kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

       Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế của nước ta vẫn tiếp tục chịu tác động bởi những biến động, bất ổn của nền kinh tế thế giới, giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vẫn ở mức cao nên phần nào cũng làm giảm chi tiêu của người dân cho nhu cầu vui chơi giải trí. Bên cạnh, nay từ đầu năm vé xổ số truyền thống tăng doanh số lên 120 tỷ đồng (tăng 10 tỷ/kỳ so với năm 2022), lượng vé tăng thêm 1.000.000 vé/kỳ phát hành. Để đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêu thụ, kết quả kinh doanh đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Tỉnh giao và giữ vững là Công ty đứng tóp đầu trong khu vực xổ số miền Nam. Đảng ủy cơ sở Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm giải pháp, linh hoạt thích ứng nhanh với tình hình thực tế, sự nhạy bén trong điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm của tâp thể đảng viên, người lao động và đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của hệ thống đại lý và tinh thần vượt khó của những người trực tiếp bán lẻ, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được kết quả đáng phấn khởi (đạt hơn 50% so với kế hoạch năm 2023), đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước của Tỉnh.

Kết quả 06 tháng đầu năm 2023 đạt được như sau:

       – Về hoạt động kinh doanh vé số: Doanh thu tiêu thụ 3.199 tỷ đồng, đạt 51,92% so kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng, đạt 62,09% so kế hoạch; Nộp ngân sách 996 tỷ đồng, đạt 52,67% so kế hoạch. Ngoài ra, thực hiện công tác an sinh xã hội cùng với chính quyền địa phương, như: Ủng hộ Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”; xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ bếp ăn cho người bán vé số, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,…với tổng số tiền 46 tỷ đồng.

 

     – Về công tác xây dựng Đảng: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động; lãnh đạo thực hiện tốt quy trình về công tác tổ chức, cán bộ như: sắp xếp lại các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty; thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tính đến ngày 30/6/2023 tổng số đảng viên của Đảng bộ là 59 đồng chí, chiếm 70,24% trên tổng số nhân viên lao động Công ty./.

Thanh Lộc

Các tin khác