Kết quả thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy năm 2020.

Năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện doanh số phát hành 100 tỷ/kỳ theo quy định của Bộ Tài chính và là năm chịu ảnh hưởng nhất do dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ, cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đặc biệt sự gắn bó chặt chẽ, tâm huyết của các đại lý trong việc phân phối, tiêu thụ vé số kiến thiết Đồng Tháp, đã góp phần quan trọng giúp Công ty giữ vững doanh số, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kết quả kinh doanh đạt được như sau:

Doanh thu tiêu thụ: 4.680 tỷ đồng, đạt 96,85% so kế hoạch, đạt 99,33% so cùng kỳ, nguyên nhân là do thực hiện chủ trương phòng chống dịch Covid-19 nên Công ty ngưng phát hành 4 kỳ vé trong tháng 4/2020. Lợi nhuận trước thuế: 572 tỷ đồng, đạt 114,17% so kế hoạch, đạt 82,78% so cùng kỳ. Nộp ngân sách: 1.900 tỷ đồng, đạt 130,14% so kế hoạch, đạt 124,75% so cùng kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội đảng viên Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm; tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của đảng cấp trên; đặc biệt, là tổ chức hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020; chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình đề ra; kết nạp đảng viên đạt vượt chỉ tiêu, hoạt động các tổ chức đoàn thể vững mạnh./.

       Thanh Lộc

Các tin khác