Từ ngày 31/01/2020 đến ngày 06/02/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 164.037 vé, số tiền đã chi trả thưởng 73.298.400.000, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
17/2019/QĐ-TTG 08/04/2019 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
01/2017/TT-BTNM 09/02/2017 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành