Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 102.030 vé, số tiền đã chi trả thưởng 34.279.500.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Tây Ninh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật dân sự 2015
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng 2014
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 2013
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
10/2012/QH13 18/06/2012 Luật Lao động 2012
36/2005/QH11 14/06/2005 Luật thương mại 2005