Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 16/03/2023, số lượng giải trúng đã trả thưởng 128.492 vé , số tiền đã chi trả thưởng 58.7621.000.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Long An
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
07/2012/QH13 18/06/2012 Luật phòng chống rửa tiền 2012
36/2005/QH11 14/06/2005 Luật thương mại 2005
Nhà cái: KUBET KUBET KU casino WINBET AZ