Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 15/10/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 96.623 vé, số tiền đã chi trả thưởng 43.318.300.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Bình Dương
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 23/6/2009 của Chính phủ qy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng