Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 15/10/2020, số lượng giải trúng đã trả thưởng 96.623 vé, số tiền đã chi trả thưởng 43.318.300.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Bình Dương
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
36/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
19/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Nghị định 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 ban hành điều lệ mẫu của công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
15/NQ-CP 06/03/2014 Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ
98/2013/NĐ-CP 28/08/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập