Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 16/03/2023, số lượng giải trúng đã trả thưởng 128.492 vé , số tiền đã chi trả thưởng 58.7621.000.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại Long An
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
53/2016/TT-BTC 21/03/2016 Thông tư 53/2016/TT-BTC sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp
09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
03/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
219/2015/TT-BTC 31/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
200/2015/TT-BTC 15/12/2015 Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Nhà cái: KUBET KUBET KU casino WINBET AZ