Từ ngày 13/01/2023 đến ngày 19/01/2023, số lượng giải trúng đã trả thưởng 127.738 vé , số tiền đã chi trả thưởng 65.947.000.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt Kiên Giang
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
129/2015/TT-BTC 24/08/2015 Thông tư 129/2015/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sỡ hữu
05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ Luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động – thương binh và xã hội ban hành
02/2015/TT-BKHĐT 16/04/2015 Hướng dẫn công bố thông tin công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
31/2014/TT-NHNN 11/11/2014 Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Nhà cái: KUBET KUBET KU casino WINBET AZ