Từ ngày 05/8/2022 đến ngày 11/8/2022, số lượng giải trúng đã trả thưởng 117.435 vé , số tiền đã chi trả thưởng 51.650.900.000 đồng, khách hàng trúng giải đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
75/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định