Từ ngày: 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023. Số lượng giải trúng đã trả thưởng: 135.737 vé. Tổng số tiền đã chi trả thưởng: 63.015.800.000 đồng. Khách hàng trúng giải đặc biệt tại: An Giang
Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu và tải Văn bản
31/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1631/QĐ-UBND-HC 28/10/2021 Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1459/QĐ-UBND-HC 27/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
06/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
1058/QĐ-UBND-HC 11/09/2018 Quyết định 1058/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
421/QÐ-UBND-HC 27/04/2018 Quyết định phê duyệt vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
47/KH-UBND 26/02/2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
42/2017/QĐ-UBND 20/09/2017 Ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33/2017/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
08/2016/QĐ-UBND 29/01/2016 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Đồng Tháp