Ngày 19/5/2023, Đảng ủy cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây được xem là Hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; xác định những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết đề ra đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh; đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, chủ trì Hội nghị; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty và đặc biệt có mặt 54/57 đảng viên trong Đảng bộ; vắng 03 đảng viên (đi công tác).

Hội nghị được xem video clip kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được nghe đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XI, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phát huy truyền thống, đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, ra sức hoàn thành nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Doanh số phát hành vé 14.620 tỷ, đạt 57% chỉ tiêu nhiệm kỳ; doanh thu tiêu thụ vé 14.127 tỷ, đạt 59% chỉ tiêu nhiệm kỳ; nộp ngân sách 4.991 tỷ đồng, đạt 68% chỉ tiêu nhiệm kỳ; lợi nhuận 1.676 tỷ đồng, đạt 67% chỉ tiêu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân của người lao động luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước.

Công tác xây dựng Đảng luôn được củng cố, kiện toàn; cấp ủy duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt nền nếp; thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng phương pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đặc điểm tình hình của Công ty; nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng ngày càng thiết thực, hiệu quả gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng quy định; công tác kết nạp đảng luôn được chú trọng, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết nạp đảng đạt 80% chỉ tiêu. Đảng bộ cơ sở Công ty “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh khen thưởng.

Cũng tại Hội nghị này, qua phần gợi ý thảo luận của đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm quyết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, lợi thế, khắc phục những hạn chế, khó khăn cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị thống nhất với 06 chỉ tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ để góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra:

1/- Doanh số phát hành vé đạt 10.980 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ đạt 9.937 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 2.309 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 829 tỷ đồng. Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Tỉnh giao; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định.

2/- Thu nhập bình quân người lao động năm sau không thấp hơn năm trước; không để xảy ra vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước trong Công ty; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

3/- Phấn đấu hằng năm Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỷ lệ quy định; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 95%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng tỷ lệ quy định; đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên.

4/- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; hàng năm có 100% đảng viên tham gia học tập và đăng ký làm theo Bác.

5/- Phát huy vai trò tập hợp và vận động quần chúng của các đoàn thể; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tập hợp 100% người lao động tham gia vào các tổ chức đoàn thể. Hàng năm, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, Chi đoàn cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6/- Phấn đấu hàng năm Công ty đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh trật tự”.

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những thành tích Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là “Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị”, “Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng”, “Giải pháp hiệu quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm”, “Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát”,…

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lưu Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty nêu rõ: Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm giữ vững là Công ty đứng tốp 5 về hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty; sự đồng lòng của toàn thể đảng viên, người lao động Công ty, tôi tin tưởng rằng trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động kinh doanh, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

 Thanh Lộc

Các tin khác