Phấn khởi với kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ cơ sở Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, tìm ẩn nhiều rủi ro do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, rất nguy hiểm, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhưng, Đảng ủy cơ sở Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ vé số, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của tập thể cấp ủy đảng, ban lãnh đạo, đảng viên và người lao động, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được kết quả đáng phấn khởi, đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước của Tỉnh.

Kết quả 06 tháng đầu năm 2021 đạt được như sau:

– Về hoạt động kinh doanh vé số: Doanh thu tiêu thụ 2.728,547 tỷ đồng, đạt 55,82% so kế hoạch, đạt 123,46% so cùng  kỳ; Lợi nhuận trước thuế 329 tỷ đồng, đạt 65,67% so kế hoạch, đạt 102,81% so cùng kỳ; Nộp ngân sách 929,256 tỷ đồng, đạt 61,95 % so kế hoạch, đạt 81,13% so cùng kỳ.

– Về công tác xây dựng Đảng: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nghiêm túc thực hiện chỉ tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa kinh doanh hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, chỉ đạo thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương giai đoạn 2021 – 2026 (rà soát, bổ sung năm 2021). Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của các đoàn thể có những nội dung, hình thức phù hợp tình hình hiện nay. Tính đến ngày 30/6/2021 tổng số đảng viên của đảng bộ là 52 đồng chí, chiếm 64,2% trên tổng số nhân viên lao động Công ty.

       Thanh Lộc

Các tin khác