Quyết định V/v Chỉ định thầu đơn vị “Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Công in vé số năm 2024” (04/10/2023 – 9:00AM)

 

Các tin khác