Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự toán: Công in vé số hoạt động xổ số kiến thiết Đồng Tháp năm 2024

Quyết định phê duyệt KHLCNT

Các tin khác