Thành tích và khen thưởng

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy, Chi bộ, sự quản lý điều hành của Ban Giám đốc, sự kết hợp hài hòa giữa Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở và nhất là sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước giao, xứng đáng với thành tích Nhà nước đã tặng thưởng cho Công ty các danh hiệu thi đua như sau:

– 01 HCLĐ hạng Nhất (QĐ số 128/QĐ-CTN ngày 30/01/2008).

– 01 HCLĐ hạng Nhì (QĐ số 820/KT-CTN ngày 20/11/2002).

– 01 HCLĐ hạng Ba (QĐ số 280 KT/CT ngày 25/5/1994).

– 02 Bằng khen TTCP về thành tích nộp thuế (2003 – 2004) .

   + QĐ số: 128/QĐ.TTg ngày 20/5/2003;

   + QĐ số: 180/QĐ.TTg ngày 20/5/2004.

– Cờ thi đua Chính phủ: QĐ số 561/QĐ-TTg ngày 7/5/2007.

– Bằng khen Bộ Tài chính về thành tích nộp thuế năm 2003.

– 07 cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh:

   + Năm 2003: QĐ số 178/QĐ.UB ngày 14/02/2004;

   + Năm 2004: QĐ số 98/QĐ.UB ngày 15/03/2005 ;

   + Năm 2005: QĐ số 278/QĐ.UB ngày 31/03/2006;

   + Năm 2006: QĐ số 162/QĐ.UB ngày 24/05/2007;

   + Năm 2007: QĐ số 14/QĐ.UB ngày 3/3/2008;

   + Năm 2008: QĐ số 22/QĐ.UB ngày 06/03/2009;

   + Năm 2009: QĐ số 16/QĐ.UB ngày 5/3/2010.

– Với thành tích trên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba theo quyết định số 2125/QĐ/CTN ngày 13/12/1010 cho tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp.

– Đặc biệt Công ty vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì theo quyết định số 2132/QĐ/CTN ngày 27/8/2014.

Các tin khác