Tóm tắt Nghị định 102/2021/NĐ-CP

Ngày 16/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, trong đó có các nội dung chủ yếu:

1.Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hiện nay, theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đang áp dụng là 1 năm.

Tuy nhiên, Nghị định 102/2021/NĐ-CP đã sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm.

  1. Nghị định 102/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn.

Theo đó, phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn, trừ hành vi: Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

Làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế phạt đến 8 triệu đồng

  1. So với Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Nghị định mới này đã sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 26 xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế. Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  1. Nghị định 102/2021/NĐ-CP cũng bổ sung thêm trường hợp lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa theo quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi nhiều quy định liên quan đến kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; kế toán, kiểm toán độc lập….mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm.

                                                                                                            Dương Thảo

Các tin khác