UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến Đồng Tháp có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2020). Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thời gian qua, Đảng uỷ đã cụ thể hóa, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Công ty như: Tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết, kết luận của cấp trên đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động. Xây dựng kế hoạch triển khai cho đảng viên, người lao động đăng ký phấn đấu và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Chỉ đạo xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty. Phát động phong trào ý tưởng sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và người lao động với những ý tưởng, giải pháp mới, hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, giữ vững thị phần, khảo sát thị trường, công tác trong quản lý, điều hành, ý tưởng, sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên và người lao động được nâng lên; nhiều tấm gương lao động tận tụy, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các Phòng, Văn phòng đại diện trực thuộc có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham mưu nhiều giải pháp hiệu quả duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty; ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trong việc góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Trong đó, hàng năm Công ty đóng góp trên 1/4 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Công ty đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” và Cờ thi đua Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2019.

Thanh Lộc

 

Các tin khác